Word lid Bestel gratis

Longfunctie onderzoek en wat zegt welke uitslag over de functie van uw longen

| Almere | Longpunt

Longfunctie analist

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Locatie: Flevoziekenhuis, ruimte: Auditorium, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere

Tijdstip: 3e dinsdag van de maand, 13.45-15.30 uur

Gratis deelname!

Meer informatie via Marjan 036-53 06 090 almere@longpunt.longfonds.nl www.flevoland.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.