Word lid Bestel gratis

Longmedicatie: werking, veiligheid en wisselwerking met medicatie voor andere aandoeningen

| Almere | Longpunt

Jean-Pierre Biemond, apotheker gezondheidscentrum Archipel

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Locatie: Flevoziekenhuis, ruimte: Auditorium, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere

Tijd: 13.45-15.30 uur

Gratis deelname!

Meer informatie via Marjan 036-53 06 090 almere@longpunt.longfonds.nl www.flevoland.longfonds.nl

Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes te gebruiken.