Word lid Bestel gratis

COPD Brigade

COPD is een ernstige longziekte waarbij ademen steeds moeilijker wordt. Wie er op tijd bij is, zou mogelijk kunnen voorkomen dat de ziekte erger wordt. Vroege opsporing van COPD draagt bij aan de kwaliteit van leven. Veel mensen weten niet dat zij COPD hebben of daar een groot risico op lopen. Veel mensen hebben zelfs nog nooit gehoord van COPD. Het Astma Fonds wil hier verandering in brengen door onder meer voorlichting te geven over COPD.
De COPD brigade bestaat uit een aantal vrijwilligers die voorlichting geven over COPD. Zij richten zich op mensen met een allochtone afkomst. Veel mensen uit deze groep blijken namelijk in de risicogroep te vallen. De risicogroep bestaat vooral uit mensen boven de 40 jaar die jarenlang roken of gerookt hebben.
Een voorlichting duurt ongeveer een uur. In dit uur wordt aan de hand van een presentatie uitleg over de longziekte COPD. Ook wordt de COPD risicotest op papier verstrekt. De test zijn beschikbaar in het Nederlands, Arabisch en Turks Deze test bestaat uit tien vragen en geeft aan hoe hoog het risico is dat men loopt op COPD. De COPD brigade helpt mensen deze test in te vullen. Bij een hoog risico wordt men doorverwezen naar de huisarts. Ervaring leert dat ongeveer een kwart van de mensen die de test invult, een hoog risico op COPD heeft.
Aanmelden
Voor meer informatie over een voorlichtingbijeenkomst COPD brigade kunt u contact opnemen met Jos d’Arnaud, j.darnaud@planet.nl
Van het Astma Fonds ontvangt u vooraf gratis posters en flyers om de voorlichting aan te kondigen.

Op internet vindt u ons informatiefilmpje: http://vimeo.com/43612905