Word lid Bestel gratis

Longpunt Almere

door Caroline Ginkel-Penning 

Het 1e jaar Longpunt 2011-2012
13 september ging het Longpunt Almere van start.
Gehouden op een centrale plek, het Auditorium in het Flevoziekenhuis.

De vrijwilligers stonden te trappelen van enthousiasme, en Sandra de Graaf en de
directeuren van het Flevoziekenhuis, de Zorggroep en het Astmafonds en TV Flevoland waren ook aanwezig, bij de opening hiervan, want er werden opnames van gemaakt en ook uitgezonden.
Het 1e thema punt was: “Ziektebeeld Longaandoeningen:
Kenmerken, Overeenkomsten, Verschillen.
Verteld door Marco Deenstra, longarts Flevoziekenhuis te Almere.

Ook willen wij de longverpleegkundige en huisarts bedanken voor de goede samenwerking.
Maar ook de enthousiaste deelnemers willen wij graag bedanken, voor hun trouwe komst.
Zoveel mensen die er waren, zoveel lotgenoten bij elkaar.
Het deed ons vrijwilligers zo goed om zoveel mensen bij elkaar te zien.
De thema’s die er toen volgden, zagen wij steeds weer de zelfde mensen terugkomen.
Maar het is ook zo fijn om te zien, dat de mensen elkaar leerden kennen, en steeds
meer tot elkaar kwamen.
Ook werd de saamhorigheid steeds groter, en men durfde steeds meer tegen elkaar te vertellen. Meer openheid en meer steun naar elkaar toe.
Maar de groep werd ook steeds groter en hechter, en het werd en is nu een ontmoetingsplaats voor mensen met Astma en COPD en Longemfyseem.
Ook gaat onze dank naar al die trouwe vrijwilligers waar we weer elke maand op kunnen rekenen.
En een oproep voor nieuwe deelnemers!
U bent allen van harte uitgenodigd om ook te komen.