Word lid Bestel gratis

Longpunt Almere 17-10-2017

Longmedicatie. Jean-Pierre Biemond, apotheker

Marjan heet een ieder welkom op dit Longpunt. Aantal bezoekers deze maand is 11 personen.

Allereerst wordt even stilgestaan bij het overlijden van Gijs van de Bijll.

Onze eerste spreker in Haven was Dr. Gijs van der Bijll. Wij hoorden dat hij niet kon komen omdat hij levensbedreigend ziek was.

Het bericht van zijn overlijden was ’n schok voor iedereen. Wij hebben hem leren kennen als een zeer betrokken arts die de mening van longpatiënten heel belangrijk vond.

Wij zullen deze kaderarts COPD-Astma erg missen, want Longpunten kunnen niet zonder advies van deskundigen.

Het onderwerp van dit Longpunt is: Longmedicatie: werking, veiligheid en wisselwerking met medicatie voor andere aandoeningen. De spreker is Jean-Pierre Biemond, apotheker gezondheidscentrum Archipel.

Vanuit de groep wordt aangegeven dat er heel veel aanpassingen zijn met de medicijnen, bijna iedere keer is het van een ander merk, met daardoor soms andere bijwerkingen, andere vorm van de medicatie en dat kan fouten in de hand werken.

De verzekeringsmaatschappijen sluiten zelf contracten af met de fabrikanten van medicijnen. Dat is ook de reden dat de ene patiënt wel het middel krijgt maar de andere patiënt niet, omdat die bij een andere verzekeraar zit.

Patiëntenverenigingen, artsen en apothekers kunnen met elkaar optrekken om er voor te zorgen dat alle patiënten de juiste medicijnen kunnen krijgen.

Ook is het van belang dat de medicatie op elkaar is afgestemd. In dit geval kan het van belang zijn dat de apotheker de medische gegevens van de patiënt kan inzien om zo te controleren of de medicijnen wel allemaal bij elkaar veilig gebruikt kunnen worden.

Na de presentie gaan de bezoekers nog even met elkaar in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

Marjan bedankt Jean-Pierre voor de presentatie en de bezoekers voor hun aanwezigheid.

 

Op 21 november 2017 is het volgende Longpunt met als onderwerp:

Omgaan met beperking, zowel fysiek als mentaal.

Locatie: Auditorium Flevoziekenhuis.

Tijdstip aanvang presentatie: 13.45 uur.

 

Verslag gemaakt door Anneke van Dijk