Word lid Bestel gratis

Longpunt Almere 18-04-17

Met je longziekte aan de slag. Inge Beers

Marjan introduceert Inge Beers; zij is adviseur chronische zorg Zorggroep Almere.

Het onderwerp deze middag is : Met je longziekte aan de slag (zelfmanagement).

Wat is zelfmanagement? “Zelfmanagement is dat mensen kunnen omgaan met de chronische aandoening (symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven."

Zelfmanagement betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven in eigen hand wil houden en mede richting wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.”

Daadwerkelijk contact maken is heel belangrijk. Het is eenvoudig om te zeggen stop met roken maar als je daarin geen ondersteuning krijgt wordt het lastiger. Fijner is als er dan gezegd wordt wat voor mogelijkheden er zijn om te stoppen.

Het doel is om zo lang mogelijk het niveau te houden wat je hebt (bij bijv. COPD) of klachten vrij te blijven (Astma).

Gemiddeld krijgen chronisch zieken 1% van hun tijd zorg van professionele zorgverleners, zoals huisartsen, praktijdondersteuners en specialisten. Voor de overige 99% moeten ze zelf een manier vinden hun aandoening in het dagelijks leven te managen.

Zorggroep Almere organiseert o.a. informatiebijeenkomsten (o.a. diabetisch en hart- en vaatziektes) en cliëntencursussen. Waarschijnlijk komen er in 2018 ook bijeenkomsten voor COPD en Astma. Ook worden leidraden voor protocollen aangeleverd. Ook voor Astma wordt in beeld gebracht of het goed is om elk jaar gecontroleerd te worden.

De diabetes challenge (uitdaging) is een mooi voorbeeld hoe de conditie kan verbeteren, in 20 weken kunnen de meeste deelnemers veel langer lopen dan daarvoor.

Uit verschillende enquêtes blijkt dat de zorg beter wordt beoordeeld in 2015 dan in 2002.

Ook op de vraag hoe begrijpelijk vindt u de uitleg die uw huisarts/praktijkondersteuner geeft over het doel en verloop van uw behandeling oordeelt een ruime meerderheid met voldoende tot zeer goed.

Na de presentie gaan de bezoekers nog met elkaar in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

Marjan bedankt Inge voor de presentatie en de bezoekers voor hun aanwezigheid.

Op 16 mei 2017 is het laatste Longpunt van dit seizoen met als onderwerp:

Bewegen met minder energie.

Locatie: Auditorium van het Flevoziekenhuis.

Tijdstip aanvang presentatie: 13.45 uur. (LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD)

Verslag gemaakt door Anneke van Dijk