Word lid Bestel gratis

Longpunt Almere 20-03-18

Longfunctie onderzoek, Madelon Tompot Flevoziekenhuis

Marjan heet een ieder welkom op dit Longpunt en stelt Madelon Tompot voor van het Flevoziekenhuis.

Het onderwerp van dit Longpunt is: Longfunctie onderzoek en wat zegt welke uitslag over de functie van uw longen.

 

Waarom een longfunctie onderzoek?

Om een diagnose te kunnen stellen, controle en voor een operatie.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk,

spirometrie,

bodybox,

diffusiemeting,

histamine provocatietest,

ergometrie/fietstest,

6 minuten wandeltest,

MIP/MEP meting,

arteriepunctie.

Spirometrie: het meten van de Vitale Capaciteit en het meten van de 1 seconde waarde (FEV1). Bij COPD, restrictieve longziekte en Astma.

Bodybox: het meten van ademweerstand, ofwel de weerstand die de lucht ondervindt in de luchtwegen. Meten van intra thoracale gasvolume en het totale longvolume.

Diffusie meting: het meten van de snelheid waarmee ingeademde zuurstof in de longen aan het bloed wordt doorgegeven. Wordt o.a. gedaan bij COPD, fibrose, reuma, beschadigingen aan de longen (door chemo, bestraling, medicatie) en vaststellen van restafwijkingen bijv. na longontsteking.

Histamine provocatietest: histamine is een stofje dat in het lichaam aanwezig is. Het komt vrij bij contact met prikkels waar u overgevoelig voor bent. Bij astma zijn de luchtwegen ook overgevoelig voor histamine. Voor het bepalen van de gevoeligheid/prikkelbaarheid van de luchtwegen. Bepalen van de histamine drempel.

Ergometrie: het opsporen van de factoren die een rol spelen bijeen afgenomen inspanningsvermogen. Indicatie: diagnose, verminderd inspanningsvermogen, preoperatieve beoordeling en revalidatie.

6 minuten wandeltest: het meten van de functionele inspanning d.m.v. bepaling van de maximale loopafstand (in meters) in een tijdsbestek van 6 minuten. Indicatie: bepaling van de functionele status bij COPD, evaluatie van een behandeling, ter beoordeling van zuurstof thuis.

MIP/MEP meting: het meten van de kracht van de ademhalingspieren (MIP= inademing en MEP = uitademing). Indicatie: spier-zenuw-ziekte, COPD.

Arteriepunctie: het bepalen en controleren van de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en het zuur-base-evenwicht, in het (slagaderlijke) bloed (ook wel bloedgasanalyse genoemd). Indicatie: COPD, longontsteking, fibrose, asbestose en spier/zenuwziekte.

 

Marjan bedankt Madelon voor de presentatie en de bezoekers voor hun aanwezigheid.

Op 17 april 2018 is het volgende Longpunt met als onderwerp:

Stoelyoga, aandacht voor je ademhaling en lichaam.

Locatie: Auditorium Flevoziekenhuis.

Tijdstip aanvang presentatie: 13.45 uur.

 

Verslag gemaakt door Anneke van Dijk