Word lid Bestel gratis

Longpunt Lelystad 16-11-17

 Annemieke de Bruijn van Icare spreekt over de lijnszorg.

Eerstelijnszorg en tweedelijnszorg 

Annemieke legt uit wat  eerstelijnszorg en tweedelijnszorg betekent.

Eerstelijnszorg is de huisarts, de tandarts en de verpleegkundige.

Een verwijzing is niet nodig.

Bij de tweedelijnszorg is wel een verwijskaart nodig. 

Hieronder valt  de medisch specialist en spoedhulp.

 

COPD is onder te verdelen in 4 stadia: Colt 1 – 2 – 3 – 4.

De huisarts noemen we een generalist en behandelt Colt 1 en 2

De longarts behandelt als specialist Colt 3 en 4

De verpleegkundige werkt samen met specialist en huisarts.

Wanneer Huisarts bellen:

Hoesten

Benauwd

Groen sputum

Long Alliantie Nederland heeft als doel:

= Preventie

= Verbeteren zorg

Doelen na 5 jaar :

25% minder ziekenhuisopnames

15% minder arbeidsdagen verlies

20% meer rendement

25% minder kinderen

10% minder astma

 

Na afloop geeft Annemiekeeen fomulier mee aan de mensen:

“Longaanval actieplan COPD”

Annemieke wordt door Ben bedankt voor haar medewerking.

Verslag gemaakt door Adele van der Eem-Huyerman